Ny adresse / new adress:
http://www.holla.no/krigsminner/

Bautaen med disse to, som falt under 2. verdenskrig, står foran inngangen til Holla kirke.
OLAV BJØRNDALEN      Falne for frihet og fedreland 
Perished for the freedom of Norway     TRYGVE HANSEN
var født og oppvokst på Ulefoss, ivrig speider og idrettsmann.

Midt i 1930-årene flyttet han til Vestfold, der han ble gårdsarbeider på Hedrum prestegård.
Vinteren 1938 tok han hyre som hvalfanger, og var ute en sesong. Sommeren 1939 giftet han seg med Maren Rauan, og dro ut på hvalfangst i september samme året.

Våren 1940, etter at Norge var okkupert, kom OIav til England. Etter noe tid kom han med i de norske styrkene der og meldte seg senere tiI det norske ”No 5 Troop” i en alliert kommandostyrke kalt ”10 Interallied Commando”. Etter svært hard og realistisk trening deltok Olav i oppdrag på norskekysten, før avdelingen ble gjort klar for invasjonen på kontinentet.

Som et ledd i allierte landgangsopperasjoner ble den avdelingen satt inn i ett angrep på øya Kapelcher Veer i Nederland. Olav og hans lag falt i bakhold under angrepet, og OIav ble drept momentant av kuler fra et maskingevær.

OIav ble begravet i Nederland, men hans urne ble ført hjem og satt ned ved Hedrum kirke ved en høytidelighet 1 september 1946.
Klikk på bildene for å se i større format!

Bautaen over Olav Bjørndalen og Trygve Hansen - 1.
 Monument to Olav Bjørndalen and Trygve Hansen - 1

8. mai 1995 - 50 år siden 2. verdenskrig ved bautaen over falne fra Holla - bilde 1 .
 50th anniversary of the end of WWII, 8th May 1995 - 1

8. mai 1995 - 50 år siden 2. verdenskrig ved bautaen over falne fra Holla - bilde 2 .
 50th anniversary of the end of WWII, 8th May 1995 - 2

8. mai 1995 - 50 år siden 2. verdenskrig ved bautaen over falne fra Holla - bilde 3 .
 50th anniversary of the end of WWII, 8th May 1995 - 3-

Bautaen over Olav Bjørndalen og Trygve Hansen - 2. 
Monument to Olav Bjørndalen and Trygve Hansen - 2

Bautaen over Olav Bjørndalen og Trygve Hansen - 3. 
Monument to Olav Bjørndalen and Trygve Hansen - 3
var eldst i en søskenflokk på 8, og da moren døde tidlig fikk han sin oppvekst hos besteforeldrene i  Valebø.

Som ung mann arbeidet han i Porsgrunn som maler, og tok i 1939 hyre på D/S Borgestad av Porsgrunn.

Etter krigsutbruddet og etter at Norge var okkupert, seilte D/S Borgestad i al1iert tjeneste. Den 12. februar 1941 seilte skipet i en konvoi fra USA til England. Mellom Azorene og Madeira dukket den tyske krysseren ” Admiral Hipper” opp og åpnet ild på bare 2500 meters hold. Borgestad tok kampen opp med bare sin ene kanon, og ga de andre skipene i konvoien mulighet til å komme seg unna.

Men kampen var totalt ulik, og skjebnen var uungåelig. Borgestad gikk ned med hele sin besetning, 30 mann og 1 kvinne. Borgestads kamp mot en overmektig fiende er ofte tatt fram som et lysende eksempei på norske sjømenns mot og offervilje for å bidra til fred og frihet.

           Webmaster